Tugas

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan.


Fungsi

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.

2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara.

3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.

4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.

5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.

6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.

7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat.

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berita Terkait